لامپ‌های استوانه ای

 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۳۰ وات

  ۱۷۳,۵۰۰تومان
 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۴۰ وات

  ۲۴۱,۵۰۰تومان
 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۵۰ وات

  ۲۷۵,۲۰۰تومان
 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۸۰ وات

  ۶۰۸,۰۰۰تومان
 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۱۰۰ وات

  ۷۸۴,۲۰۰تومان