فروشگاه

 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۳۰ وات

  ۱۷۳,۵۰۰تومان
 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۴۰ وات

  ۲۴۱,۵۰۰تومان
 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۵۰ وات

  ۲۷۵,۲۰۰تومان
 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۸۰ وات

  ۶۰۸,۰۰۰تومان
 • استوانه ای

  لامپ استوانه‌ای ۱۰۰ وات

  ۷۸۴,۲۰۰تومان
 • استارتی (1)

  هالوژن استارتی۷ وات

  ۴۴,۵۰۰تومان
 • لامپ اشکی

  لامپ LED اشکی ۷ وات

  ۳۵,۶۰۰تومان
 • فریم لس

  پنل فریم لس ۳۶ وات

  ۲۶۵,۰۰۰تومان
 • فریم لس

  پنل فریم لس ۲۴ وات

  ۱۸۶,۰۰۰تومان
 • فریم لس

  پنل فریم لس ۱۸ وات

  ۱۳۳,۰۰۰تومان
 • فریم لس

  پنل فریم لس ۱۰ وات

  ۹۹,۲۰۰تومان
 • سوزنی

  هالوژن سوزنی ۷ وات

  ۴۲,۰۰۰تومان
 • حبابی

  لامپ LED حبابی ۲۰ وات

  ۹۲,۸۰۰تومان
 • حبابی

  لامپ LED حبابی ۱۵ وات

  ۶۶,۵۰۰تومان
 • چراغ خطی (براکت) ۸۰ وات

  ۴۸۴,۱۵۰تومان
 • چراغ خطی (براکت) ۶۰ وات

  ۳۶۰,۵۵۰تومان